Pular para o conteúdo

488 – O Áureo Dia

gloriosa luz.

O Áureo Dia (3,0 KiB, 23 hits)

http://www.harpacrista.org/hino/488-o-aureo-dia/

O Áureo Dia: http://www.harpacrista.org/?dl_id=488